Vi kan ikke lide forandring!

Vi kan ikke lide forandring!

Der er ikke noget sværere at tage, risikofyldt at gennemføre og mindre tillid til resultaterne, end at lede processen med at indføre en ny tingorden.

Niccolo Machiavelli

Jeżeli kiedyś miałem wątpliwości czy ludzie naprawdę boją się