Barnepass: fontanel, vitamin D-mangel

Barnepass: fontanel, vitamin D-mangel

Oppvekst av fontaneller

De myke flekkene på et nyfødt hode kalt fontaneller krever observasjon. Hver gang du besøker babyen, sjekker barnelegen frekvensen av gjengroing.

Fontanellene er de myke leddene i beinene til den nyfødte hodeskallen.