Vi liker ikke forandring!

Vi liker ikke forandring!

Det er ikke noe vanskeligere å ta, risikofylt å gjennomføre og mindre trygge på resultatene, enn å lede prosessen med å innføre en ny rekkefølge.

Niccolo Machiavelli

Jeżeli kiedyś miałem wątpliwości czy ludzie naprawdę boją się