Sinnesro

Sinnesro

Sinnesro, det är det viktigaste inslaget i vår lycka. Allt annat kan vara bra: hälsa, familj, fackföreningar, finanser, karriär…, men om vi inte har sinnesro kommer det att ha liten betydelse för oss. …