Terapia dla kobiet

Terapia dla kobiet

Uzależnienie dotyka zarówno mężczyzn jak i kobiety. W obu przypadkach mamy do czynienia z identycznymi objawami osiowymi. Najnowsze doniesienia wskazująca na to, że co roku liczba uzależnionych kobiet wzrasta, wpływ na to mają różnego rodzaju czynniki. Przede wszystkim współczesne kobiety częściej sięgają po alkohol, jedni przyczyn tego zjawiska doszukują się w złej interpretacji równouprawnienia, inni w zmianie stylu życia kobiet, nie bez znaczenia  pozostaje tutaj rozwój przemysłu monopolowego i szeroka oferta produktów przeznaczonych specjalnie dla pań. Jeśli chodzi o samo uzależnienie, a szczególnie alkoholizm kobiet, to bardzo często wpływ na jego wystąpienie mają problemy związane ze sferą emocjonalną, a dokładniej brak umiejętności radzenia sobie w konstruktywny sposób z przykrymi emocjami. Z naszych doświadczeń wynika, że problem nadużywania alkoholu często związany jest z emocjami towarzyszącym takim zdarzeniom  w życiu kobiety jak:

 • odejście z domu dzieci
 • przejście na emeryturę
 • problemy rodzinne oraz małżeńskie
 • poświęcanie się dla innych, dla rodziny
 • rezygnacja z przyjemności, samorozwoju i zajęcie się prowadzeniem domu

Ponadto należy zauważyć, iż styl picia uzależnionych kobiet różni się od stylu picia mężczyzn. Albowiem piją głównie w samotności. Alkohol spożywają przede wszystkim w domu, próbują ukryć swój problem przed znajomymi, przed rodziną. Obawiają się oceny otoczenia, przypięcia łatki ,,alkoholiczki’’, dlatego też rzadziej szukają pomocy. Obwiniają siebie, za taki stan rzeczy, występuje u nich zaniżona samoocena, a nawet czują do siebie pogardę. Należy także zaznaczyć, iż ze względu na różnice fizjologiczne kobiety szybciej się uzależniają, co więcej szybciej niż mężczyzn dopadają je zdrowotne konsekwencje picia.

 1. Obowiązuje obecność wszystkich na spotkaniach.
 2. Obowiązuje punktualność.
 3. Przestrzegamy bezwzględnie abstynencji od alkoholu i innych środków  zmieniających  świadomość.
 4. Nie plotkujemy, nie krytykujemy, nie oceniamy.
 5. Obowiązuje tajemnica grupy.
 6. Nie używamy przemocy fizycznej i psychicznej
 7. Wobec siebie i innych członków grupy.
 8. Bierzemy odpowiedzialność za siebie.
 9. Swoboda wypowiedzi.
 10. Aktywność w grupie.
 11. Mówimy sobie po imieniu.

Tematyka prowadzonych zajęć:

 1. Diagnozowanie
 2. Zasady terapii (informacje zwrotne, komunikowanie się, moje miejsce w grupie)
 3. Rodzaje i istota uzależnień, objawy osiowe uzależnienia
 4. Głód – objawy, sposoby radzenia, dzienniczek głodu
 5. Wyzwalacze zewnętrzne i wewnętrzne
 6. Radzenie sobie z myślami o kontynuowaniu nałogowej czynności (np. Piciu)
 7. Utrata kontroli
 8. Koncentracja życia na uzależnieniu
 9. Wpływ uzależnienia na organizm – zespół abstynencyjny, zmiana tolerancji, zażywanie/kontynuowanie czynności mimo szkód zdrowotnych, historia uzależnienia
 10. Fazy uzależnienia
 11. Uczucia – dzienniczek uczuć
 12. Radzenie sobie ze złością
 13. Lęk
 14. Mechanizm nałogowego regulowania uczuć
 15. Mechanizm iluzji i zaprzeczania
 16. Mechanizm rozdwojonego ja
 17. Bezsilność
 18. Wpływ uzależnienia na pełnienie ról
 19. Wpływ uzależnienia na życie rodzinne
 20. Współuzależnienie
 21. Dziecko w rodzinie dotkniętej uzależnieniem
 22. Przemoc
 23. Asertywność, taza (trening asertywnych zachowań abstynenckich)
 24. Duchowość
 25. Trzeźwość, trzeźwienie, zalecenia dla osób zdrowiejących
 26. Mapa świata + sieć wsparcia
 27. Żal po stracie
 28. Sygnały ostrzegawcze i nawroty w uzależnieniu
 29. Plan na wyjście

Plan dnia

7:30 – pobudka, gimnastyka, toaleta, ścielenie łóżek, sprzątanie

9:00 – śniadanie

10:00 – rozpoczęcie dnia

11:00-13:30 – praca własna (pisanie przewodnika, terapia indywidualna, filmy dydaktyczne, relaksacja)

13:30-14:30 – obiad

14:30-18:00/19:00 – Terapia Grupowa (konsultacje indywidualne)

18:00/19:00 – kolacja

20:00 – zakończenie dnia

20:30 – czas wolny

22:30 – cisza nocna (gasimy światła w pokojach)

DODATKOWO PRZEWIDZIANE:

PONIEDZIAŁEK

Mityng (wymiennie ze środą)

WTOREK

Mityng w ośrodku

CZWARTEK

Dzień organizacyjny (wycieczki, basen, siłownia) lub filmy i wykłady o tematyce uzależnień

PIĄTEK

Mityng, relaksacja (koloroterapia i muzykoterapia)