Detox - ontgifting van het lichaam

Elke professionele alcoholtherapie moet beginnen met alcoholontgifting, in de volksmond bekend als detox. In ons centrum is het niet anders.

Detox is, kort gezegd, het proces van ontgifting van het lichaam na langdurig alcoholmisbruik. Vanuit technisch oogpunt bestaat detox uit het verwijderen van schadelijke stoffen uit de menselijke bloedbaan door vloeistoffen toe te dienen. Tijdens de ontgifting krijgt de patiënt de nodige medicijnen en mineralen, die bijdragen aan de eliminatie van ontwenningsverschijnselen van alcohol.

Bovendien is het doel van detox om het lichaam te versterken en voor te bereiden op de juiste therapie. Specialisten zijn het daarmee eens, die detox is een voorwaarde voor succesvolle alcoholtherapie.

Detox-actieprogramma:
fysieke ontgifting van het lichaam bestaat uit het aanvullen van de juiste vloeistoffen, vitamines en sporenelementen,
mentale ontgifting (appelbes) bestaat uit het selecteren van de juiste medicamenteuze therapie.
Het ontgiftingsproces van alcohol is over het algemeen veilig voor de menselijke gezondheid. Om echter de volledige veiligheid van onze patiënten te garanderen, het hele ontgiftingsproces wordt gecontroleerd door gespecialiseerde artsen.