Detox - avgiftning av kroppen

All professionell alkoholterapi måste börja med avgiftning av alkohol, populärt känd som detox. Det är inte annorlunda i vårt centrum.

Detox är, för att uttrycka det kort, processen för avgiftning av kroppen efter långvarigt alkoholmissbruk. Ur teknisk synvinkel består detox i att avlägsna skadliga ämnen från människans blodomlopp genom att införa vätskor. Under avgiftning ges patienten nödvändiga läkemedel och mineraler, som bidrar till att eliminera symtom på alkoholavbrott.

Dessutom är syftet med detox att stärka kroppen och förbereda den för korrekt behandling. Specialister är överens, att detox är en förutsättning för framgångsrik alkoholterapi.

Detox-handlingsprogram:
fysisk avgiftning av kroppen består i att fylla på lämpliga vätskor, vitaminer och spårämnen,
mental avgiftning (chokeberry) består i att välja lämplig läkemedelsbehandling.
Alkoholavgiftningsprocessen är generellt säker för människors hälsa. Men för att garantera fullständig säkerhet för våra patienter, hela avgiftningsprocessen övervakas av specialistläkare.