Medberoende - terapi för familjer och partners

Medberoende - terapi för familjer och partners

Någon typ av missbruk (från alkohol, psykoaktiva ämnen, spel eller spel) skapar patologier mellan den beroende person och deras släktingar. Den stressiga situationen som sträcker sig över tiden och missbrukarens destruktiva beteende orsakar, att hans familj och nära och kära behöver stöd i samma utsträckning. Brist på medvetenhet om ett giftigt förhållande och nedsatt självkänsla är de viktigaste frågorna, som vi arbetar med.

Diagnosen medberoende i vårt centrum är grunden för ytterligare aktiviteter.

Det är bra för medmissbrukare att delta i ett personligt utvecklingsprogram 12 steg från Al-Anon. Vi uppmuntrar dig att rådfråga våra specialister, som kommer att besluta om den optimala formen av hjälp.

Medberoende är mycket vanligt, men vanligtvis okänt och nedspelat. Fel. Rätt attityd hos nära och kära kan också vara till hjälp för en missbrukare. Därför är vårt mål att heltäckande hjälpa alla familjer som drabbas av det förödande missbruksproblemet.

Kvalificerade psykologer och terapeuter arbetar i centret, erfarenhet av att hantera medberoende. De har alla bekvämligheter, som kan vara till hjälp vid terapi.

Så om:

  • en älskad är beroende
  • du känner brist på värme och kärlek från hennes sida
  • du kan inte klara vardagen
  • du lever under konstant stress

Kontakta oss