K-vitamin.

Spädbarnsutveckling – symtom på brist på vitamin K

K-vitamin.

Det spelar en viktig roll i blodproppsprocessen, och dess brist ökar risken för nyfödda blödningar.

Under de första dagarna av en nyfödds liv kan navelblödning uppträda, från matsmältningskanalen, slemhinnor, och till och med blöder in i centrala nervsystemet.

För att förhindra dem, alla friska, nyfödda får K-vitamin medan de fortfarande är på sjukhus (vanligtvis 0,5 mg intramuskulärt).

Som rekommenderat, Administreringen av K-vitamin bör fortsätta hemma från och med 8. livets dag till slutet 3. månad av barnets liv, vilket förhindrar möjlig sen blödning från vitamin K-brist. Detta gäller för nyfödda och ammande barn. Bröstmjölk innehåller endast små mängder vitamin K.. Den rekommenderade dosen är 25 µg per dag.

Formelmjölk innehåller en tillräcklig mängd vitamin, därför behöver barnet inte ta vitamin K i droppar när barnet matas med formeln från födseln.

Småbarn blandade, dvs.. båda med modersmjölk, och med modifierad mjölk, en ytterligare dos av K-vitamin bestäms efter samråd med barnläkaren.

K-vitamin kan administreras samtidigt med vitamin D..